Velkommen til Skigard Nørstegård!

Lyst på ekte skigard?

– Vi har kunnskapen, erfaringa, og tar gjerne jobben!Herk

I Lesja har skigard prega kulturlandskapet gjennom mange hundre år. Både som gjerde, men og til å henge høy på. Gamle fotografier viser skigarder stå tett på åker og eng.

Etter mekaniseringens inntog i landbruket forsvant Herkskigarden. Vi har «pusset støvet» av gammel kunnskap, og har de siste 10 årene satt opp over 5 km skigard på gammelmåten. I tillegg kommer virke levert til selvbyggere. Dette tilsvarer mer en 16000 herk som alle er håndbundet!

På ett punkt avviker vi fra den tradisjonelle Lesja-skigarden. Vi impregnerer nederste 40 cm av staurene. Dette forlenger levetida og er nesten ikke synlig etter at skigarden er på plass. Impregneringa er miljøgodkjent Wolmanit cx-8.

Les mer om hva vi tilbyr →